عاشقانه

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید   ❤️ دستم را بگیر ………..بـے تـــــــــو …………….تمام دنیا را …………هم داشتہ باشم ………………….تهـے

}