عاشقانه

تصویری باورنکردنی از متروی تهران !

تصویری باورنکردنی از متروی تهران !

انتشار این عکس از مترو تهران بازتاب گسترده ای داشت؟!   تصویر زیر، حمل یک دستگاه یخچال را در یکی

}